Ekonip

DE DE DE

Contact

Ekonip Spółka z.o.o.

ul.Przemysłowa 1a
Radziejowice 96-325  

Phone: + 48 46/857-79-00
E-mail: kontakt@ekonip.pl
Fax: + 48 46/857-79-09

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
KRS: 0000032637, NIP: 526-17-97-951
Kapitał zakładowy: 54000,00 zł

 

Contact in English:
Maciej Rybacki
Marketing specialist
Department: Marketing
Phone: int. 116
Mobile: +48 502-356-734
E-mail: maciej.rybacki@ekonip.pl

 

Włodzimierz Rybacki
Chairman of the Board
E-mail: wlodek.rybacki@ekonip.pl
Sławek Rybacki
Director of Transport
Department: Transport
Phone: + 48 46/857-79-02
E-mail: slawek.rybacki@ekonip.pl
Leszek Rybacki
Director of Warehouse
Department: Magazyn
Phone: + 48 46/857-79-04
E-mail: leszek.rybacki@ekonip.pl
Maciej Rybacki
Marketing specialist
Department: Marketing
Phone: int. 116
Mobile: +48 502-356-734
E-mail: maciej.rybacki@ekonip.pl
Arkadiusz Badowski
Specialist for warehouse management
Department: Warehouse
Phone: + 48 46/857-79-00
Mobile: 502-732-192
E-mail: arkadiusz.badowski@ekonip.pl
Marek Niewola
Inspector DGSA
Department: Head of Transport and Shipping
Phone: + 48 46/857-79-06
E-mail: marek.niewola@ekonip.pl
Daniel Radzymiński, Mariusz Wojtyniak
Dispatchers
Department: Transport
Phone: + 48 46/857-79-03
Mobile: 516-147-836
E-mail: logistyka@ekonip.pl
Fax: + 48 46/857-79-09
Piotr Zemlink
Kierownik magazynu
Department: Warehouse
Phone: + 48 46/857-73-75
Mobile: + 48 505-101-677
E-mail: piotr.zemlik@ekonip.pl
Marcin Kurowski
Warehouse manager
Department: Warehouse
Phone:+ 48 46/857-73-75
E-mail: marcin.kurowski@ekonip.pl
Artur Grenda, Kamil Sadowski
Inbounds
Department: Warehouse
Phone: + 48 46/857-79-08
E-mail: artur.grenda@ekonip.pl
Fax: + 48 46/857-79-09